Record details

Geographical name
    Ostravsko-karvinský revír
Article
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO
    Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Possibilities of assessing the zones of sudden outburst origin by the continuous convergence measurement method
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Řešení problematiky možnosti odvodňování detritu v OKR
    Současný stav využívání regionálního diagnostického polygonu v OKR
    Tektonická stavba-faktor ovlivňující rozložení teploty v československé části hornoslezské pánve
    Uhelné tonsteiny a další tufogenní horniny jako významné korelační horizonty v čs. části hornoslezské pánve
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru