Record details

Geographical name
    Písek
Article
    Amazonit a amazonitové pegmatity
    Crystal chemistry of biotites from rocks of Písek area
    Deformační lamely v píseckých berylech
    Fibrous nanoinclusions in massive rose quartz: The origin of rose coloration
    Geologické výzkumy v oblasti jižních Čech
    Historické povodně Šumavy a poškození lesů
    Hydrosynoptic approaches for identification of flood mechanisms
    Jihočeské dravity
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Kvartérní sedimenty na území listu 22-41 Písek
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Nástin geologicko-mineralogických poměrů jižních Čech
    Některá fyzikálně-chemická data pro růžový beryl (morganit) z píseckých pegmatitů
    New extension of the moldavite strewn field in Czechoslovakia
    New geochemical data of othogneisses and rock forming minerals in the SW part of the Moldanubian zone
    O záhnědách písecké pegmatitové oblasti
    Petrochemické typy granitoidů v jižní části středočeského plutonu
    Písecké pegmatity a drahé kameny
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Radon in public water supplies of South Bohemian Region
    Scandium in columbite-group minerals from LCT pegmatites in the Moldanubicum, Czech Republic
    Some man-made sources of the seismic noise
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Vltavín z Písku
    Z jihočeských nalezišť
    Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém