Record details

Geographical name
    Písek (Česko)
Article
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl
    Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1
    Erratum to "Complexly zoned niobian titanite from hedenbergite skarn at Písek, Czech Republic, constrained by substitutions Al(Nb, Ta)Ti-2, Al(F,OH)(TiO)-1 and SnTi-1" [Mineral. Mag., vol. 72, no. 6 (2007), p. 1293-1305]
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě
    Turmalíny
    Venkovní geologická expozice Písek - Flekačky