Record details

Geographical name
    Písek-oblast (Česko)
Article
    Bertrandit a další minerály Be
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Geologie písecké pegmatitové oblasti
    Historie poznávání minerálů granitických pegmatitů Písecka
    Historie těžby granitických pegmatitů na Písecku
    Jihočeské zlato
    Klasifikace granitických pegmatitů Písecka
    Niobový rutil a další minerály Ti, Nb, Ta a Sn
    "Písekit" a další minerály vzácných zemin - monazit-(Ce) a xenotim-(Y)
    Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů
    Přehled nejvýznamnějších lokalit granitických pegmatitů jižních Čech
    Turmalíny
    Živce a křemen