Record details

Geographical name
    Příbram-Březové Hory
Article
    117 let od největší havárie v českém hornictví
    Barytokalcit z Příbrami
    Březohorský rudní revír
    Březové Hory - největší ložisko stříbra a olova v ČR
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Cementační Ag(+Hg)-Ni asociace stříbronosných polymetalických žil březohorského ložiska
    Diaforit z Březových Hor
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    Konec Lilky
    Magnetit a jeho postavení v paragenezích hydrotermálních žil příbramské rudní oblasti
    Mineralogické zajímavosti březohorského ložiska
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály skupiny zippeitu z Jánské žíly, Březové Hory, Příbram
    Minerály stříbra březohorského ložiska
    Morfologicky zajímavé krystaly galenitu z příbramských rudních žil
    Neues über Victor Leopold Ritter von Zepharovich (* 13. 4. 1830, + 24. 2. 1890) - Leben und Werk des österreichischen Montanisten, Geologen und Mineralogen
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Roquésit z polymetalického ložiska Příbram-Březové hory, Česká republika
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Stable isotope study of vertical zoning of the Březové Hory (Příbram) vei hydrothermal deposit (Czechoslovakia)
    Tuhé roztoky pyrargyritu a proustitu na vybraných ložiscích Českého masívu
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách
    Zajímavosti o kalcitu