Record details

Geographical name
    Přeštice
Article
    Isotopic composition of lead in Proterozoic anoxic metasedimentary and volcanic rocks from the Bohemian Massif (Czech Republic) with metallogenetic implications
    Proterozoikum na listu Přeštice (22-11 Přeštice)
    Zhodnocení rudonosnosti proterozoické vulkanosedimentární série východně od Přeštic (22-11 Přeštice)