Record details

Geographical name
    Přebuz (Sokolov, Kraslice)
Article
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Cínový důl Přebuz
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Farmakosiderit z Přebuzi v Krušných horách
    Kalcity z lomu Merkur u Chomutova
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner
    Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic : classic localities, new challenges
    Zapomenuté cínové revíry v českém Krušnohoří
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory