Record details

Geographical name
    Předmostí (Přerov)
Article
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů