Record details

Geographical name
    Přerov-Předmostí
Article
    Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803)
    Excavation at Předmostí II in 1992 (district of Přerov)
    Fauna z Předmostí - výzkum z roku 1992 (25-13 Přerov)
    A geometric approach to cranial sexual dimorphism in fossil skulls from Předmostí (Upper Palaeolithic, Czech Republic)
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Karpální kůstky u druhů Mammuthus primigenius a Palaeoloxodon antiquus a jejich význam pro taxonomii
    Osteometric comparison of postcranial skeleton in fossil representatives of the family Elephantidae from chosen european localities
    Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo
    Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit
    Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice)
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Přehled výzkumů velkých pleistocénních obratlovců v severozápadní části Hornomoravského úvalu
    Schreger pattern analysis of Mammuthus primigenius tusk: analytical approach and utility
    The use of recently re-discovered glass plate photodocumentation of those human fossil finds from Předmostí u Přerova destroyed during World War II