Record details

Geographical name
    Pardubice
Article
    Chemistry of the tertiary volcanics of the Czech Cretaceous Basin
    The impact if industrial sources of pollution and contaminated sites on water quality and the ecosystem
    Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto)
    Trends of water quality of the Elbe River
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vliv průmyslových zdrojů znečištění a starých zátěží na jakost vody a ekosystém
    Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe