Record details

Geographical name
    Pavlov
Article
    Biostratigrafické studium (vápnitý nanoplankton) sedimentů svrchní křídy ve vrtu Pavlov-5 na jižní Moravě (34-12 Pohořelice)
    Charakter pegmatitové žíly Dlouhá Brtnice
    Dolní Věstonice a Pavlov. 70 let archeologického výzkumu
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Whole rock geochemistry and petrogenesis of granites from the northern part of the Moldanubian Batholith (Czech Republic)