Record details

Geographical name
    Pavlov (Břeclav)
Article
    Coral clasts and redeposited corals as clues for the reconstruction of Mesozoic and Tertiary elevations and depressions on the North Tethyan passive margin
    Gravettian and Epigravettian Chronologies in the Middle Danube Area
    Klimatická konfrontace terestrických a marinních pleistocenních sedimentů
    Late Campanian/Late Maastrichtian penetration of high-latitude calcareous nannoflora to the Outer Western Carpathian depositional area
    Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství (34-21 Hustopeče, 12-41 Beroun, 32-23 Český Krumlov)
    Menu of Gravettian people from southern Moravia
    Mineralogy and geochemistry of loesses in southern Moravia
    Paleopedologický a kvartérní výzkum v okolí Pavlova (Pavlovské vrchy) (34-12 Pohořelice)
    The stratigraphical correlation of the Campanian low- and high-latitude calcareous nannofossils in Southern Moravia (Western Carpathians)
    Zastoupení kamenné industrie na lokalitě Pavlov I. (jihovýchodní okraj zkoumané plochy)