Record details

Geographical name
    Plaňany (Kolín, Kolín)
Article
    Krátká zpráva o záchranném sběru v západní části odkryvu příbřežní facie křídového moře v činném lomu v Plaňanech u Kouřimi
    Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic
    Natrolit z Plaňan u Kolína
    Nový výskyt serpentinitu a pyroxenu v Plaňanech u Kolína
    Porifera české křídové pánve - půda úrodná, pole neorané
    První výskyt serpulidního červa druhu Filogranula cincta (Goldfuss) v příbojové facii české křídové pánve : 13-32 Kolín, 13-32 [i.e. 13-14] Nymburk, 13-41 Čáslav
    Upper Cenomanian-Turonian two species of cyclostomaceous Bryozoa from the northern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic