Record details

Geographical name
    Plaskowyz Glubczycki (Polsko-jihozápad)
Article
    Ewolucja małych dolin lessowych na Płaskowyżu Głubczyckim w czasie ostatnich 7000 lat