Record details

Geographical name
    Plzeň
Article
    Báňský odborník ing. Vilém Schauer
    Carboniferous ferns from the Bolsovian, Kladno Formation, Czech Republic
    Changes in the infrared spectra of various types of organic matter during the weathering of materials deposited in coal mine spoil banks, tips and quarry taluses
    Changes of Rock-Eval pyrolysis results during the natural weathering, of fossil organic matter in spoil banks and heaps of mines
    Deep seismic reflection profiling and crustal structure in west Bohemia
    The effect of pyrolysis condition on the assessment of the origin of bitumens and coals from the Bohemian Massif (Czech Republic)
    Genesis and geochemistry of the arkose-type kaolins in the Plzeň Basin, Czechoslovakia
    Gravimetry
    Hodnocení fluviálních systémů jako součást revitalizační studie povodí
    Inženýrskogeologická charakteristika proterozoických a staropaleozoických hornin na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Inženýrskogeologické a geotechnické problémy při zakládání těžce zatížených podlah. 1. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století - I. část
    K historii těžby uhlí v plzeňské černouhelné pánvi v 19. a 20. století. II. část
    Když ozon škodí : aneb Je v našich horách zdrávo?
    Klasifikace a kategorizace ploch území plzeňské kamenouhelné pánve, ovlivněných bývalou hlubinou těžbou uhlí
    Klastické žíly
    Kvartérní sedimenty plzeňské kotliny a širšího okolí (12-333 Plzeň, 12-331 Třemošná)
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    New Data on the osteology of actinopterygian fish Sphaerolepis kounoviensis
    Petrographic examination of weathering of coal matter
    Poměry prouhelnění v západočeském karbonu ve světle reflektance
    Průzkum černého uhlí v plzeňské pánvi v letech 1978-1991
    Radon v černých břidlicích a silicitech v oblasti Plzeň-Rokycany (12-33 Plzeň)
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Reproductive organs and anatomical structures of Zeilleria zodrovii sp. nov. from the late Pennsylvanian of the Pilsen Basin, Czech Republic
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
    Tenchovia bulgariaensis gen. et sp.nov. from the Pennsylvanian of the Dobrudzha Coalfield, Bulgaria
    Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti
    Vzácné zeminy v aleuropelitech Barrandienu
    Vztahy vápenců a vulkanitů v plzeňském pruhu proterozoika
    Weathering effects on the agrochemical properties of rocks deposited in coal-mine spoil banks, tips and quarry dumpings
    Weathering of organic matter in tips of bituminous coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Weathering of organic matter in tips of coal mines, Plzeň Basin, Czech Republic
    Zkamenělé stromy v okolí Plzeňském
    Zoisit z Plzně
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování kvartéru na Plzeňsku (12-33 Plzeň)