Record details

Geographical name
    Podbeskydská pahorkatina-Maleník
Article
    Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku