Record details

Geographical name
    Pokojovice
Article
    Corundum-bearing pegmatite from Pokojovice near Třebíč, Czech Republic
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Pegmatit s korundem z Pokojovic u Okříšek