Record details

Geographical name
    Polička (Svitavy, Polička)
Article
    Měření přirozené radioaktivity hornin v rámci mapování Žďárských vrchů v měřítku 1 : 25 000 : 24-112 Jedlová, 14-334 Polička
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masivu v období 2004-2005
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině