Record details

Geographical name
    Polkowice (Polsko-jihozápad)
Article
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky