Record details

Geographical name
    Pomezí nad Ohří
Article
    Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka (11-13 Hazlov)