Record details

Geographical name
    Potůčky (Karlovy Vary, Ostrov)
Article
    Compositional evolution and substitutions in disseminated and nodular tourmaline from leucocratic granites: Examples from the Bohemian Massif, Czech Republic
    Historie dolování a perspektivy uranového zrudnění v okolí Horní Blatné v Krušných horách
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Překročení státní hranice důlními díly v sz. Čechách
    Uranofán z Potůčků, 11 km s. od Nejdku
    Voda a bláto : Hlavní odvodňovací štoly rudných dolů západních Krušných hor a jejich současný stav
    Vzpomínka na RNDr. Ludvíka Odehnala