Record details

Geographical name
    Prášily (Klatovy, Sušice)
Article
    Mapování glaciálních forem georeliéfu v okolí Prášilského jezera na Šumavě
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Stará Jímka lake - resources of information about Late Glacial and Holocene development of landscape, vegetation and lake biotope (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Use of organic sediments of Stará jímka to study climatic changes during 15, 000 years (Bohemian/Bavarian Forest, Czech Republic)
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS