Record details

Geographical name
    Praha-Červený vrch
Article
    Acritarcha a chitinozoa šáreckého souvrství na lokalitě Praha-Červený vrch (střední ordovik, pražská pánev, Barrandien)
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu