Record details

Geographical name
    Praha-Slivenec
Article
    Credneria bohemica VELENOVSKÝ - eine altertümliche Platane
    A further oncocerid nautiloid from the Upper Silurian of Southwest Sardinia
    Geotechnický monitoring tunelu Slivenec včetně měření na definitivním ostění tunelu
    Iron-bacterial mediation in Phanerozoic red limestones: State of the art
    Muscle scars, systematics and mode of life of the Silurian Family Drahomiridae (Mollusca, Tergomya)
    Neue oder wenig bekannte Pflanzenarten aus den Perucer Schichten (Cenoman) der Böhmischen Masse
    New proetid trilobites from the Pragian (Lower Devonian) of the Prague Basin (Czech Republic)
    New styginid Poroscutellum (Poroscutellum) mojmir n.sp. from the Slivenec Limestone (Pragian, Prague Basin, Bohemian)
    O některých nepublikovaných rostlinných nálezech z peruckých vrstev z Prahy-Slivence a Rakovnicka a o společných prvcích z křídy Grónska a Českého masivu (12-12 Louny, 12-42 Zbraslav, 24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Platanus-Blätter aus der Oberkreide von Böhmen and Mähren
    Pražský stupeň (spodní devon) v Pražské pánvi a relativní stáří jeho facií (Česká republika)
    Sedimentology of the Lochkovian-Pragian boundary interval in the Lower Devonian of the Barrandian area (Czech Republic)
    Tachloconcha gen.n. and Spirina Kayser, 1889, two additional Lower Palaeozoic gastropods with preserved retractor muscle attachment scars
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Why is 'red marble' red?
    Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav)