Record details

Geographical name
    Praha-Stromovka
Article
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha