Record details

Geographical name
    Radnice-oblast (Rokycany, Česko)
Article
    Contribution to knowledge on ontogenetic developmental stages of Lepidodendron mannebachense Presl, 1838
    Geopark Barrandien
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Textures of pyroclastic fall-out deposited through dense vegetation - a case study from the Radnice Basin (Upper Carboniferous, western Bohemia)