Record details

Geographical name
    Radošov (Třebíč, Třebíč)
Article
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava