Record details

Geographical name
    Rožmitál (Náchod, Broumov)
Article
    Geomorfologická analýza reliéfu Javořích hor
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Late Paleozoic volcanic rocks of the Intra-Sudetic Basin, Bohemian Massif: petrological and geochemical characteristics
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Minerály permokarbonských hornin Broumovska