Record details

Geographical name
    Rokle (Chomutov, Kadaň)
Article
    Alteration processes in bentonite barrier within Mock-Up-CZ experiment
    Analysis of low concentration of free ferric oxides in clays by Vis diffuse reflectance spectroscopy and voltrammetry
    Distribution of iron in the fine fractions of some Czech bentonites
    Mineral stability of Fe-rich bentonite in the Mock-Up-CZ experiment
    Mineralogické složení jílovcových sorbentů severočeské hnědouhelné pánve a jeho vliv na sorpční schopnosti a rekultivační využitelnost
    Možnosti aplikace biodegradačních metod a jílovcových sorbentů při rekultivaci fytotoxických ploch severočeské pánve
    North Bohemian foundry bentonites
    Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň