Record details

Geographical name
    Rosice (Brno-venkov, Rosice)
Article
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. I. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. II. část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. III. část, Geologická část
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Ve Zbýšově popáté a naposledy?
    Výskyt Cu-Fe zrudnění v kamenolomu Rosice-Zastávka u Brna