Record details

Geographical name
    Roudný (Benešov)
Article
    Chráněná území okresu Benešov (Část II)
    Studium podmínek stability sekundárních minerálů s arsenem v antropogenních deponiích na ložisku Roudný
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků