Record details

Geographical name
    Roudný (Benešov, Votice)
Article
    Arsenic in contaminated soils and anthropogenic deposits at the Mokrsko, Roudný, and Kašperské Hory gold deposits, Bohemian Massif (CZ)
    Arsenopyrite and As-bearing pyrite from the Roudný deposit, Bohemian Massif
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrothermal evolution of gold-bearing pyrite and arsenopyrite from different types of gold deposits
    Mineralogy, fluid inclusion, and stable isotope constraints on the genesis of the Roudný Au-Ag deposit, Bohemian Massif
    Stability of arsenic species in soils contaminated naturally and in an anthropogenic manner