Record details

Geographical name
    Rudice (Blansko)
Article
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Genesis of Jurassic silica geodes in Moravia
    Loucké kameny
    Moravské křišťálové geody
    Nerostné suroviny a jejich těžba
    Nové odkryvy v údolí k Rudickému propadání (jihozápadně od Jedovic) (24-41 Vyškov)
    Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions
    Paleokrasové výplně typu rudických vrstev na Čebínce a na Květnici (24-32 Brno)
    The recent formation of spherical clay balls on sedimentary basin slopes
    Recentní tvorba sférických závalků na lokalitě Rudice-Seč (24-41 Vyškov)
    Sedimentární acháty
    Třídění fluviálních štěrků v jeskyních Moravského krasu metodou sdružovací analýzy (24-23, Protivanov, 24-41, Vyškov)
    Uzavřeniny anhydritu a barytu v jurských geodách z Moravy a jejich genetický význam (24-41 Vyškov)