Record details

Geographical name
    Rudolfov (České Budějovice, České Budějovice)
Article
    Beryl a jeho jihočeské výskyty
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Fluorapatit v jižních Čechách
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Jihočeské dravity
    Low-pressure granulites of the Lišov Massif, southern Bohemia: Viséan metamorphism of Late Devonian plutonic arc rocks