Record details

Geographical name
    Rusko-severní Kavkazsko
Article
    Spodnooligocenní bazální šitbořická událost - korelace sekveční hranice ve ždánické jednotce a v sz.Předkavkazí
    Spodnooligocenní klimatické cykly a jejich odraz v sedimentárním záznamu okrajových bazénů Paratethydy