Record details

Geographical name
    Rybná nad Zdobnicí
Article
    Ložisko chemického barytu v Bohousové u Vamberka