Record details

Geographical name
    Rychnov nad Kněžnou-oblast (Česko)
Article
    Katastrofální povodeň na Rychnovsku - červenec 1998
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-13 Rychnov nad Kněžnou