Record details

Geographical name
    SRN-Sachsen-Anhalt
Article
    Flóra starosedelského souvrství a její vztah k eocenním a oligocenním flórám v jižní části NDR
    Kámen gotické piety z Magdeburku
    Karpální kůstky u druhů Mammuthus primigenius a Palaeoloxodon antiquus a jejich význam pro taxonomii
    Refinement of the Crystal Structure of Cronstedtite-1T