Record details

Geographical name
    SSSR
Article
    Antropogénne zmeny reliéfu na území mesta (na príklade Moskvy a Bratislavy)
    Biotity iz raznovozrastnych magmatičeskich porod kavkazkoj podvižnoj oblasti
    A Comparison of Postsedimentary Processes Occurring in Paleozoic Reef Limestones in the Elbingerode Complex (GDR), Moravicum (ČSSR) and Ural Foredeep (USSR)
    Experiment Interkosmos Ťan-Šan 1988
    Fosilní Tetraclinic Mast. (Cupressaceae)
    Historický vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhlí
    Hodnocení přesnosti a shodnosti znaků jakosti černých uhlí na vzorkové základně členských zemí RVHP
    Hořlavé břidlice Pobaltí
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Nová skupina tektitů
    Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpátskej depresie v neogéne
    The Period of Main and Late Alpine Molasse in the Carpathians
    Prvá československá vulkanologická expedícia na Kamčatke
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Současné směry výzkumu a využití hořlavých břidlic
    Urengolity - nová skupina tektitů ze Západní Sibiře
    Vedecké objavy v geológii ZSSR
    Vertikálna distribúcia neogénnych sedimentov v transkarpatskej depresii
    Zemětřesení v Arménii
    Zemřel profesor Julij Alexandrovič Zajcev