Record details

Geographical name
    Sedlčany (Příbram, Sedlčany)
Article
    Compositional variation of biotite from Variscan granitoids in Central Europe: a statistical evaluation
    Geologické mapování v měřítku 1 : 25 000 na území okresu Příbram (listy 22-124 Rožmitál pod Třemšínem, 22-212 Kamýk nad Vltavou, 22-221 Sedlčany, 12-443 Chotilsko)
    Hliníkem bohaté vložky v kvarcitech sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného "ostrova"
    Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany : (22-22 Sedlčany)
    Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area
    Petrology and geochemistry of high-Mg mafic metavolcanic rocks from the Neoproterozoic sequence of Sedlčany-Krásná Hora metamorphic "Islet", Central Bohemian Pluton, Czech Republic
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou