Record details

Geographical name
    Severní vápencové Alpy
Article
    Review of the Pliensbachian brachiopods of the Northern Calcareous Alps
    Společenstva triasových brachiopodů a jejich vztah k faciím na některých lokalitách Severních vápencových Alp