Record details

Geographical name
    Skalka (Prostějov)
Article
    Lázně Skalka u Prostějova (24-24 Prostějov)
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Stanovení limitu ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v CHKO Litovelské Pomoraví