Record details

Geographical name
    Slavkovský les
Article
    The biogeochemistry of basic cations in two forest catchments with contrasting lithology in the Czech Republic
    Biogeochemistry of forest catchments with contrasting lithology
    Cín
    Cínová ložiska Slavkovského lesa v české a evropské ekonomice 13.-17. století
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Důl Jeroným - unikátní památka Slavkovského (Císařského) lesa
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Granity Slavkovského lesa
    Historie těžby uhlí na úpatí Slavkovského lesa
    Hornická činnost na cínových ložiskách Slavkovského lesa v období 1945-1991
    Hornická minulost Slavkovského lesa. Zajišťování následků důlní činnosti v období 1994-1998 a význam unikátních hornických památek pro region
    Influence of bedrock geology on elemental fluxes in two forested catchments affected by high acidic deposition
    Kyselé deště stále s námi
    Ložiska cínu Slavkovského lesa
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Petrochemické srovnání redwitzitů severozápadní části Českého masivu : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-41 Mariánské Lázně
    Petrology and geochemistry of granites as precursors of dominant ore depositions in the Krušné hory-Erzgebirge region
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    The role of organic acids in heavily acidified brown waters
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Smraďoch spring and Kladská peat-bog
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic)
    Variscan silicic magmatism and related tin-tungsten mineralization in the Erzgebirge-Slavkovský les metamollgenic province
    Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vývoj greisenizace Hubského pně
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu