Record details

Geographical name
    Slavkovský les (Česko)
Article
    A závěrem ... současný stav a sběratelské možnosti v oblasti Horního Slavkova - Krásna
    Acidification of groundwater and its impact on surface water: comparison of the small catchments in Norway and Czech Republic
    Application of dynamic acidification models to a pair of heavily polluted catchments in the western Czech Republic - comparing MAGIC and SAFE predictions
    Atmospheric deposition in spruce forests in Bohemia - the filtering approach
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    A biogeochemical comparison of two well-buffered catchments with contrasting histories of acid deposition
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Contribution to experimental geomechanical and seismological measurements in the Jeroným Mine
    Dioritic intrusions of the Slavkovský les (Kaiserwald), Western Bohemia: their origin and significance in late Variscan granitoid magmatism
    Důlní vody na lokalitě Čistá, Důl Jeroným
    Geologické a ložiskové poměry oblasti Krásno - Horní Slavkov
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Historické báňské práce na cínovou rudu u Čisté v okrese Sokolov
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    The Krásno Sn-W ore district near Horní Slavkov : mining history, geological and mineralogical characteristics
    Mafické intruze (redwitzity) Slavkovského lesa : 11-23 Sokolov
    Minerály ložisek Vysoký Kámen u Krásna (greisen a živec)
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Monitoring and documentation of flaking-off phenomena in the historical Jeroným Mine
    The nature and genesis of greisen stocks at Krásno, Slavkovský les area - western Bohemia, Czech Republic
    Organic solutes and the recovery of a bog stream from chronic acidification
    Petrography and geochemistry of redwitzite suite from the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Podíl důlních měřičů na rozvoji hornictví v oblasti Horního Slavkova a Krásna
    Recent solution of the distributed control and measurement system in the Jeroným Mine - modular system
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Spectral analysis of coniferous foliage and possible links to soil chemistry: can remote sensing of foliage predict variation in soil C and N chemistry?
    Stanovenie 226Ra využitím sorbentu MnO2 - PAN
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 1, Regional changes in the Slavkov Forest, Czech Republic between 1991 and 2001
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 2, Monitoring of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Streamwater recovery from acidification in the Black Triangle. 3, Modelling of long-term changes in two small catchments with contrasting vulnerability
    Strontium isotopic signature in two forest catchments with contrasting lithology (Bohemian Massif, Central Europe)
    Vývoj antropogenních transformací reliéfu v oblasti historického Dolu Jeroným ve Slavkovském lese