Record details

Geographical name
    Smolník
Article
    Hornické tradice na vysoké škole báňské (první část)
    Možnosti reálného uplatnění loužení na Cu-ložisku Smolník
    Praktické zkušenosti s technologií mikrobiologického loužení při získávání kovů z nerostných surovin
    Súčasné problémy a perspektívy spišsko-gemerského baníctva