Record details

Geographical name
    Smrkovec
Article
    Bismutoferrit a chapmanit - neobvyklé fylosilikáty
    České sekundární minerály uranu
    Eulynit z Jáchymova a Smrkovce
    New data bismutoferrite and chapmanite from the Bohemian occurrences
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Retgersit ze Smrkovce u Mariánských Lázní
    Sillénit ze Smrkovce u Mariánských Lázní