Record details

Geographical name
    Smrkovec (Cheb, Mariánské Lázně)
Article
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Namibite and hechtsbergite from the Nagatare mine, Fukuoka Prefecture, Japan
    Phosphowalpurgite, the (PO4)-dominant analogue of walpurgite, from Smrkovec, Slavkovský Les Mountains, Czech Republic
    Radioaktivní suroviny a jejich použití v hitlerovském Německu