Record details

Geographical name
    Sobotín (Šumperk, Šumperk)
Article
    Apatit z lokality Bienergraben u Sobotína
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Klinozoisit z Vernířovic
    Magmatic history of granite-derived mylonites from the southern Desná Unit (Silesicum, Czech Republic)
    The magnetite mineralizations of the Desná Group in the Silesicum, Czech Republic: petrographic, mineralogical, and geochemical studies and their genetic implications
    Mineralogické poměry okolí Sobotína
    Mineralogy of metamanganolites in BIF of the Desná Group
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Sobotín-Smrčina : metamorfovaná ultrabazika sobotínského masivu
    Sobotínský aktinolit
    Současný stav některých mineralogických lokalit u Sobotína : Výsledky programového projektu Ministerstva kultury ČR v letech 1997-1998