Record details

Geographical name
    Sokolov-oblast (Česko)
Article
    Dědičné štoly v uhelném hornictví na Sokolovsku
    Ekologická stabilita antropogenních půd
    Historie tvorby a ochrany krajiny na Sokolovsku
    Medardova kápě
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Rekultivační arboretum Antonín na Sokolovsku
    Rekultivační lesnické arboretum Antonín na Sokolovsku má 35 let
    Rekultivační substráty Sokolovska
    Sokolovsko: čtyři období, čtyři krajiny
    Specializovaná protipovodňová ochrana na území Povodí Ohře
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska