Record details

Geographical name
    Soutěsky (Děčín)
Article
    Mineralogické poměry zeolitové lokality Soutěsky u Děčína
    Zeolite aus Böhmen